Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności strony pozyskajklienta.pl zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu (nie jest umową ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, w tym unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych . W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

Administratorem strony jest: pozyskaj-klienta.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Jana III Sobieskiego 11 / 4f, 40-082 Katowice; NIP: 6342946367; e-mail: biuro@pozyskajklienta.pl.

I. Założenia ogólne 

Użytkownik podczas zapytania poprzez formularz kontaktowy przekazuje Administratorowi dane osobowe. Obowiązkiem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności tych danych, jednocześnie zapewniając, że nie zostaną one udostępnione innym podmiotom bez wyraźnej zgody użytkownika.

Strona wykorzystuje pliki cookies firmy Google w celach analitycznych i statystycznych (przez Google Analytics). Pliki te zbierają takie informacje jak podstrony, które wyświetlił użytkownik, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.

Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, w celach marketingowych Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Administrator wyświetla na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.

Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Inne pliki Cookies, które są wykorzystywane przez administratora mają na celu komfortowe użytkowanie strony internetowej.

Be Perfect współpracuje głównie z klientami biznesowymi w segmencie b2b oraz wykorzystuje dane dostępne w KRS oraz CEIDG na potrzeby kontaktu z klientami. Posiadanie danych osób fizycznych na potrzeby współpracy nie jest wymagane.

II. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest pozyskaj-klienta.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Jana III Sobieskiego 11 / 4f, 40-082 Katowice; NIP: 6342946367; e-mail: biuro@pozyskajklienta.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przeze administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio użytkownik wyraził taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze administratora danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez odpowiednie funkcjonalności na stronie, a także kontakt mailowy pod adresem biuro@pozyskajklienta.pl.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, lub skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia on, że podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej

Administrator potwierdza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. H88 S.A. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych na serwerze.
2. Bilans Edyta Goc, ul Jana III Sobieskiego 11, nip 6342739237 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.
3. Vibiznes, ul. Sienna 6, 58-100 Świdnica NIP: 884-259-00-06 – w celu przechowywania danych na serwerze.
4. eCOM Krzysztof Książek, Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 17, NIP: 7712255384 – w celu przechowywania danych na serwerze.

Zamówienia. Składając zamówienie, użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Dodatkowo możliwe jest podanie dodatkowych danych, takich jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie te dane są możliwe do modyfikacji w razie potrzeby.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury. Wystawienie użytkownikowi faktury wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem w zakresie niezbędnym do wykonania tego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Formularz kontaktowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto możliwe jest podanie innych danych osobowych, takich jak imię czy numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy oknie formularza. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

III. Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Strona internetowa pozyskajklienta.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają na:
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony;
– poprawienie szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony;
– ulepszenie funkcji dostępnych dla użytkownika na stronie;
– korzystanie z narzędzi analitycznych;
– korzystanie z narzędzi marketingowych;
– wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo;
– zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można 4 wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne są wykorzystywane na stronie w celu prawidłowego działania strony

Cookies podmiotów trzecich. Administrator wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Administrator korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka oraz Google, by kierować do niego reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje odwiedziny, a także tag remarketingowy Google. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Google LLC.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo. Na stronie osadzone są filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

IV. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze Administrator w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.