Skip to content Skip to footer

Instrukcja nadania dostępu do Google Analytics

Aby przyznać dostęp do konta Google Analytics wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się do konta Google Analytics i kliknij w lewym dolnym rogu ikonę koła zębatego Administracja.
  2. W pierwszej kolumnie Konto wybierz z menu Zarządzenie dostępem do konta.  Możemy spotkać dwa widoki panelu administracyjnego.

   Stary:Nowy:

  3. W nowym oknie po prawej stronie kliknij niebieski przycisk z plusem.
  4. W kolejnym kroku musimy podać adres mailowy. Wpisz adres mailowy opiekuna/konsultanta lub osoby, której chcesz nadać dostęp do konta. Możesz pozostawić zaznaczoną opcję Powiadom nowych użytkowników e-mailem.

  5. Następnie wybierz Rolę którą ma pełnić zaproszona osoba. Dla nas do analizy Twojego konta ważna jest rola Analityk.
   Uwaga! Jeżeli mamy zająć się konfiguracją Twojego konta Google Analytics wybierz rolę Administrator.
  6. Aby potwierdzić wprowadzone dane kliknij w prawym górnym rogu niebieski przycisk Dodaj.